сряда, 15 април 2009 г.

Географски наименования, като колективни марки в Япония

Преди 2006 година Патентното ведомство на Япония не допускаше регистрацията на географски наименования, като търговски марки. След промени в законодателството се допуска възможността регионални географски наименования да бъдат регистрирани, като марки при определени условия. Такива имена се регистрират като колективни марки, ако стоките произхождат от съответният регион и ако са широко известни там.
До момента са регистрирани 873 подобни марки от които само 4 са чуждестранни: (”Canada Pork”, Indian Darjeeling”, “Jamaican Blue Mountain Coffee” and “Parma Prosciutto”).
Тази възможност за регистрация на марки е важна за страна, като Япония поради факта, че потребителите държат много на регионалните си традиции, включително и относно произхода на стоките.
информация на TMSJ.