вторник, 7 юли 2009 г.

OHIM и e-learning за дизайни на Общността - OHIM e-learning and the Community design


Много интересна и интерективна услуга предлага на сайта си OHIM. Това е e-learning касаещ дизайна на Общността.
Услугата е предоставена по много достъпен и удобен начин. Тя предоставя разбира се само базови познания в областта на дизайните но начина по който те са представени е много интересен.
Всеки който се интересува от дизайни на Общността може да се запознае с това основно обучение тук.

English version

Very interesting service provided by OHIM. This is e-learning concerning the Community design.
The service is available in a very accessible and convenient way. This course provides only basic knowledge of design but the way they are presented is very interesting.
Anyone who is interested in the designs may be familiar with basic training here.