понеделник, 6 юли 2009 г.

Copy Advice съветва при предпазване от лоша реклама в Обединеното кралство ( Copy Advice advises in preventing bad advertising in the UK)

Copy Advice е името на новата услуга предлагана във Великобритания подкрепена от the British Committee of Advertising Practice (CAP). Нейната основна цел е да предоставя съвети на рекламодателите, рекламните агенции и др. при създаване на реклами, които да не нарушават правилата на the CAP Code.
Тези правила са свързани с недопускане на реклами, които биха били клалифицирани, като заблуждаващи, неморални, сравнителни и нелоялни.
Услугата ще бъде безплатна при спазване на пълна конфиденциалност.
информация на Class 46.

English version

The Copy Advice is the new service offered in the UK supported by the British Committee of Advertising Practice (CAP). Its main purpose is to provide advice to advertisers, advertising agencies and others. creating an ad that does not violate the rules of the CAP Code.
These rules are related to the prevention of ads that would be defined as deceptive, Immoral, comparative and unfair.
The service will be free, subject to full confidentiality.
information by Class 46.