събота, 25 юли 2009 г.

Emmentaler и Feta

Много интересна статия от Mark Schweizer за Class 46. Тя касае желанието на властите в Швейцария да защитят името Emmentaler за вид сирене идващо от долината Emmental, Швейцария. Европейският съюз отказва да приеме това искане на Швейцария за защита на Emmentaler, като географско означение на територията на съюза. Това е така поради факта, че в повечето страни такова сирене с дупки се наименува Emmentaler, тоест то е станало родово понятие.
От друга страна гръцкото сирене Feta е защитено, като географско означение в ЕС.
Швейцария която не е член на съюза отказва да признае Feta, като защитено наименование за произход в отговор на отказът на ЕС да признае Emmentaler. По този начин известното гръцко сирене става заложник на борбата между ЕС и Швейцария. Развитието на казусът ще бъде много интересно.

English version

Very interesting article by Mark Schweizer for Class 46. It involves the willingness of the authorities in Switzerland to defend the name type Emmentaler cheese coming from the valley of Emmental, Switzerland. The European Union refused to accept the request of Switzerland for the protection of Emmentaler, as a geographical indication in the EU. This is so because in most countries such a cheese with holes is called Emmentaler, ie it has become generic concept.
On the other hand, Greek Feta cheese is protected as a geographical indication in the EU.
Switzerland is not a member of the EU refuses to recognize Feta, as a protected designation of origin in response to the EU's refusal to recognize Emmentaler. Thus the famous Greek cheese becomes hostage to the struggle between the EU and Switzerland. Development of the case will be very interesting.