сряда, 23 декември 2009 г.

Имаш идея - реализирай я! ( Got an idea - realized it!)

Патентно ведомство на Великобритания ( IPO) представи ново online средство в помощ на всеки заинтересован от реализацията на потенциала на неговата интелектуална собственост.
The IP Healthcheck е средство което помага за определяне на начините за комерсиална реализация на притежаваната интелектуална собственост.
Направленията на оказваната помощ касаят изясняване на следното:
- Притежавате ли интелектуална собственост?
- Защитена ли е тя?
- Как да я защитите най-ефективно?
- Как да я реализирате комерсиално?

The IP Healthcheck е със свободен достъп и е напълно безплатно при спазване на условия за поверителност.
The IP Healthcheck може да откриете тук.
Повече информация може да откриете тук.
информация на IPO.
снимка Flickr

English version

The UK Patent Office (IPO) has presented a new online tool to help everyone interested in the realization of the potential of its intellectual property.
The IP Healthcheck is a tool that helps determine how the commercialization of intellectual property.
Strands help to clarify the following concern:

- Do you own intellectual property?
- Is It Protected?
- How to protect it most effectively?
- How to realize it commercially?

The IP Healthcheck is open access and is completely free, subject to conditions of confidentiality.
The IP Healthcheck can be found here.
More information can be found here.
information IPO.

Photo Flickr