сряда, 9 декември 2009 г.

Силата на фантазийните марки - The strength of fanciful marks


Интересна публикация в Trademark Express Blog относно характера на фантазийните марки и тяхната сила.
Сами по себе си тези марки са изключително силни при търсене на регистрация за тях. Вероятността такива марки да получат закрила е по-голяма.
Според определението на USPTO фантазийните марки са такива марки, които са създадени за да изпълняват функции на отличителни знаци за определени стоки или услуги. Тези марки се непознати за обикновената реч.
Повече за фантазийните марки може да откриете тук.

English version

An interesting article in the Trademark Express Blog about the nature of fanciful marks and their power.
In themselves, these marks are very strong in seeking a registration for them. The likelihood that such marks may qualify for protection is greater.
As defined by the USPTO fanciful marks are those marks that are designed to be distinctive character for certain goods or services. These marks are unfamiliar to ordinary
language.
More about fanciful mark can be found here.