четвъртък, 20 май 2010 г.

ICANN refusal area. бг for domain names in cyrillic - Отказаха на България домейни в областта .бг


Международната организация за интернет имената и адресите ICANN е отказала на България областта .бг за интернет домейн имена на кирилица.
Процедурата за регистриране на интернет адреси на азбуки, различни от латиница, стартира официално на 16 ноември 2009 г. Държавната подкрепа е условие за участие в този процес.
Причината за отказа, е че експертите на ICANN са преценили, че има визуална прилика на предложението .бг със съществуващи адреси на латиница. Домейнът.bg на кирилица - .бг е близък с домейна на Бразилия на латиница -.br.
Предстой да се направи нова анкета от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел да се предложи друга подходяща за България област.

English version

International Organization for Internet names and addresses of ICANN is refused Bulgaria area. бг for Internet domain names in cyrillic.
The procedure for registering Internet addresses on alphabets other than Latin, was officially launched on November 16, 2009.The State support is provided for participation in this process.
The reason for refusal is that the ICANN experts have determined that there is a visual similarity to the proposal .бг with existing addresses in latin
br. for Brazil.
The Ministry of Transport, Communications and Information Technology will make a new poll to be offered another suitable area for Bulgaria.