понеделник, 13 септември 2010 г.

An extension of the Code of rules for advertising in the UK - Разширяване на кодекса с правила за рекламиране във Великобритания


The UK Advertising Standards Authority (ASA) обяви наскоро намерението си да въведе нови правила в обхвата на the CAP Cod, кодекс касаещ установени норми за рекламиране във Великобритания.
Новите правила в кодекса ще се отнасят за рекламирането в интернет и по специално за рекламирането в корпоративни сайтове.
Промените са налагат поради факта, че все повече компании започват да използват сайтовете си за реклама. Това от своя страна създава почва за злоупотреби и нарушаване правата на потребителите.
информация на Ireland IP & Technology Law Blog.

English version

The UK Advertising Standards Authority (ASA) recently announced its intention to introduce new rules within the scope of the CAP Cod, the code concerning the standards of advertising in the UK.
The new rules in the Code will apply to Internet advertising, especially for corporate advertising sites.
Changes are necessary due to the fact that more and more companies began to use their sites for advertising. This in turn creates a ground for abuse and violation of consumer rights.
Information on Ireland IP & Technology Law Blog.