четвъртък, 25 ноември 2010 г.

Polish apples and French olive oil as a geographical indication in Europe - Полски ябълки и френски зехтин, като географско означение в Европа


Европейската комисия оповести решението си за регистрацията на полския сорт ябълки Jabłka łąckie, като географско означение в Европа.
Характерното за тези ябълки е че техните качества се дължат особено на специфичната разлика в температурите през деня и нощта в региона, където се отглеждат.
Решението на ЕК може да откриете тук.
Другото решение на ЕК е за регистрацията на френския зехтин Olive de Nîmes, като географско означение в Европа. Решението може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decision on the registration of Polish apples - Jabłka łąckie as a geographical indication in Europe.
A characteristic of these apples is that their properties are due
particularly to the specific difference in temperature day and night in the region where they are grown.
The Commission's decision can be found here.
Another decision of the Commission for registration of French olive oil Olive de Nîmes, a geographical indication in Europe. The decision can be found here.