сряда, 9 март 2011 г.

An imitation of packaging in the UK - Имитиращи продукти във Великобритания

The British Brands Group публикува резултатите от своето интересно проучване на пазара във Великобритания, което касае наличието на продукти, чиито опаковки имитират опаковки на други продукти.
Според проучването 99% от потребителите в Обединеното кралство биха се заблудили при покупка на такива продукти.Според The British Brands Group положението с имитацията на оригинални продукти в страната продължава да бъде актуално. Поради тази причина е необходимо Правителството да обмисли по сериозни средства за защита интелектуалната собственост, като по този начин да се защитят интересите, както на потребителите, така и на компаниите.
Повече по темата може да откриете тук.
Ние в България постоянно отбелязваме, колко много фалшиви продукти имаме в страната. Както може да се види обаче това не е проблем само тук.
Въпросът с ефективната защита на интелектуалната собственост ще става все по-важен в бъдеще. Това е така поради простия факт, че нематериалните активи стават все по определящи за успеха на една компания в съвременния пазар.

English version

The British Brands Group published results of his interesting study in the UK which concerns products whose packaging imitate the packaging of other products.
According to the survey 99% of UK consumers would be misled when purchasing such products.
According to The British Brands Group the situation with the imitation of the original products in the country continues to be disappointing. It is therefore necessary
the Government to consider more serious tools to protect intellectual property and by which to protect the interests of both consumers and companies.
More on this topic can be found here.
We in Bulgaria constantly note how many counterfeit products have in our country. As can be seen, however this is not a problem only here.
The question of effective protection of intellectual property will become increasingly important in the future. This is because intangible assets are becoming increasingly crucial to the success of a company in today's market.