вторник, 22 март 2011 г.

The Max Planck Study concerning trademarks in EU - Изследване на системата за закрила на търговски марки в Европа


Изследване озаглавено - the Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System представено от the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, беше публикувано наскоро на сайта на Европейската комисия.
Документа изследва подробно състоянието на системата за закрила на търговски марки в Европа, нейните предимства и недостатъци.
Изследването може да откриете тук.

English version

A study entitled - the Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, has recently been published on the website of the European Commission.
The document examines in detail the state of the system of protection of trademarks in Europe, its advantages and disadvantages.
The survey can be found here.