петък, 18 март 2011 г.

UKIPO publishes updated guidance for expertise concerning trademarks - UKIPO публикува обновено ръководство за експертиза касаещо марки


Патентното ведомство на Великобритания публикува обновената версия на Ръководството за за експертиза на търговски марки в процеса на тяхната регистрация. То е валидно от 28 февруари 2011 година.
Ръководството може да откриете тук.

English version

UK Patent Office published a revised version of the Guide for examination of trademarks in the process of their registration. It is valid from February 28, 2011.
The guide can be found here.