вторник, 3 май 2011 г.

AK 47 can't serve as European trademark for certain goods and services - АК 47 не може да бъде европейска марка за някои стоки и услуги


Cybergun SA. регистрира европейска марка АК 47 за класове 9, 24, 25, 28 и 38.
Апелативният борд на OHIM счита, че марката трябва да бъде заличена, като не приема отказа на Комисията на OHIM по заличаване, да я заличи на абсолютни основания според чл. 7 (1) (c) CTMR.
Наскоро The General Court излезе с решение по въпроса в следните дела T-503/09 и T-419/09.
Според съда посочената марка трябва да бъде заличена на абсолютни основания тъй като АК 47 е съкращение от името на г-н Калашников, който е създал автоматично оръжие наименувано АК 47 ( А - за автоматичен и К за Калашников, 47 е годината на създаването му).
Съдът счита, че марката е описателна за част от посочените стоки, като оръжия играчки, електронни услуги използващи копия на оръжие и тн.
информация на Marques Class 46.

English version

Cybergun SA. registered European trademark AK 47 for classes 9, 24, 25, 28 and 38. The Boards of appeal, overturning the Cancellation division’ s refusal, cancelled the CTM on the grounds of Article 7(1) (c) CTMR.
The General Court recently issued a decision on the matter in the following cases T-503/09 and T-419/09.
According to the court that mark should be
cancelled on absolute grounds as the AK 47 is an abbreviation of the name of Mr. Kalashnikov, who created an automatic weapon named AK 47 ( A for automatic and K for Kalashnikov, 47 is the year of its creation) .
The Court considers that the mark was descriptive of some of those goods as rifle toys, and electronic services using guns replica and scale models using virtual targets and so on.
information Marques Class 46.