сряда, 11 май 2011 г.

Microsoft bought Skype for 8.5 billion dollars - Microsoft купи Skype за 8,5 милиарда долара


Сделката на годината - Microsoft купи Skype за рекордните 8,5 милиарда долара.
Според редица анализатори платената от Microsoft цена и твърде висока. Причината е в това, че преди близо година и половина e-Bay продаде по-голямата част от Skype на синдикат от инвеститори за 2,75 милиарда.
Защо сега сумата е близо 3 пъти по-голяма?
Истината е че с придобиването на Skype Microsoft иска да постигне няколко стратегически цели. Първо те си осигуряват цялата интелектуална собственост на Skype, което ще им позволи да навлязат още по сериозно на пазара на комуникацията в реално време. По този начин ще бъдат осъвършенствани платформи на Microsoft, като Outlook, Windows Live Messenger and Hotmail и Xbox LIVE.
Самата марка Skype е изключително ценна и притежава сериозен маркетингов потенциал.
Освен това с тази сделка Microsoft ще опита да заеме още по-добри позиции на пазара спрямо конкуренти, като Google.
Според запознати от тази сделка може да спечели и Facebook тъй като Microsoft притежава дял от компанията. Чрез технологиите на Skype Facebook ще има възможност да предложи нови услуги на потребителите си.
Естествено бъдещето ще покаже дали сделка в размер на 8,5 милиарда долара е била успешна или не. При всички положения софтуерният пазар ври и кипи.

English version

The deal of the year - Microsoft bought Skype for 8.5 billion dollars.
According to many analysts Microsoft has paid too high a amount. The reason is that e-Bay sold a big part from Skype to a syndicate of investors for 2.75 billion a year and a half ago.
Why now the sum is almost 3 times more?
The truth is that through this acquisition of Skype, Microsoft wants to achieve several strategic objectives.
First they get all the intellectual property of Skype, which allowing them to enter more seriously in the market of communication in real time.
Thus, platforms of Microsoft such as Outlook, Windows Live Messenger, Hotmail and Xbox LIVE will be improved.
The mark Skype is extremely valuable and has a serious marketing potential.
Furthermore, with this deal Microsoft will try to take even better market position against competitors like Google.
According to many familiar
Facebook can win from this transaction too, because Microsoft has a share in the company. Through the technology of Skype, Facebook will be able to offer new services to their customers.
Naturally, the future will show whether the transaction amounted to 8.5 billion dollars has been successful or not. In any event, the software market boiling.