четвъртък, 28 юли 2011 г.

Russian Patent Office will cooperate with OHIM - Руското патентно ведомство се сближава с OHIM


Председателят на Руското патентно ведомство Борис Симонов беше на посещение в OHIM в края на месец юни.
Основните изводи от неговото посещения, които могат да се направят са за сближаване на руското патентно ведомство с OHIM.
Нещо което е особено важно е проявеният интерес от руските представители относно общата база данни за търговски марки в Европа TM View. Евентуалното бъдещо присъединяване на руската база данни би било от огромно значение за управлението и защитата на търговски марки в цяла Европа.
Дали е възможно това?
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Director General of the Russian IP Office Boris Simonov visited OHIM at the end of June.
The main findings of its visits which can be made concerning the convergence of the Russian Patent Office and OHIM.
Something which is especially important is the interest shown by Russian officials on a common database for trademarks in Europe TM View. The possible future accession of the Russian database would be of great importance for the management and protection of trademarks in Europe.
Is this possible?
More information can be found here.