вторник, 21 февруари 2012 г.

8000 имена които не могат да бъдат търговски марки - 8000 names that can not be trademarks


Sinapseblog публикува списък с над 8 000 имена, които не могат да бъдат регистрирани, като търговски марки. Повече информация тук и тук.

English version

Sinapseblog published a list of over 8000 names that can not be registered as trademarks. More information here and here.