вторник, 7 февруари 2012 г.

OHIM публикува обновено ръководство относно класифицирането на стоки и услуги - OHIM publishes updated guidance on the classification of G & S


OHIM публикува обновено ръководство касаещо класификацията на стоките и услугите в заявки за марки на Общността. Ръководството е съобразено с въведената десета версия на Ницката класификация.
Ръководството може да откриете тук.

English version

OHIM publishes updated manual concerning the classification of goods and services into applications for Community trade marks. The Manual is consistent with the tenth edition of the Nice Classification.
The guide can be found here.