петък, 6 април 2012 г.

Великобритания и Северна Ирландия се присъединиха към споразумението от Сингапур - Great Britain and Northern Ireland joined the Singapore agreement


WIPO обяви новината за присъединяването на Великобритания и Северна Ирландия към Споразумението от Сингапур относно защитата на търговските марки.
Споразумението влиза в сила за тях считано от 21.06.2012.
Страните членки на споразумението вече са 26 от които 19 са от Европа.

English version

WIPO announced the news of the accession of Great Britain and Northern Ireland to Singapore Agreement concerning the protection of trademarks.
This Agreement shall enter into force for them on 06/21/2012.
The members of the agreement are 26 of which 19 are from Europe.