четвъртък, 29 ноември 2012 г.

България се присъединява към Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения - Bulgaria joined the WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances


Правителството реши България да се присъедини към Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения. Документът беше приет от Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения на Световната организация по интелектуална собственост през юни т. г.
Договорът предвижда всяка от присъединилите се страни да предоставя на гражданите на други страни третирането, което предоставя на своите собствени граждани по отношение на аудиовизуалните изпълнения, както и правото на справедливо възнаграждение. Съгласно клаузите му, на артистите-изпълнители се предоставят морални права, като например да бъдат идентифицирани при всяко изпълнение, както и да могат да се противопоставят на всяко изопачаване или опорочаване на техните изпълнения. Материално-икономическите им права се изразяват в това да дават разрешение за разпространение в ефир на своите изпълнения или публично – на незаписани изпълнения, както и да разрешават възпроизвеждането на записа, правото на разпространение, отдаване под на наем, правото на предоставяне на записани изпълнения и въобще да прехвърля своите права по предвиден в националното законодателство начин.
Срокът на защита на тези права не може да е по-кратък от 50 г.


English version

Press release from The Council of Ministers of the Republic of Bulgaria:
The Bulgarian Government decided to accede to the WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances. The document was adopted by the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual performances of the World Intellectual Property Organization in June this year.

 The treaty will increase protection over audiovisual performances by clarifying rights of performers in the use of their works, putting them on par with other copyrighted works.
The term of protection of such rights may not be less than 50 years