четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Мексико се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на марки - Mexico joined the Madrid Protocol for the International Registration of Marks

WIPO съобщава новината за присъединяването на Мексико към международната система за регистрация на марки. Това става с подписването от страна на Мексико на Мадридския протокол за международна регистрация на марки.
Протоколът влиза в сила за страната считано от 19.02.2013.
С присъединяването на Мексико общият брой държави членки на Мадридския съюз става 89.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported the news of the accession of Mexico to the international system for the registration of trademarks.  This became possible after the signing of The Madrid Protocol for the International registration of marks.
The Protocol entered into force for the country on 19.02.2013.
With the accession of Mexico the total number of Member States of the Madrid Union is 89.
More information can be found here.