понеделник, 19 ноември 2012 г.

Работа с патентна документация - Working with patent documentation

Умението за анализиране на патентна информация е изключително важно за развитието на науката и техниката.
Подобен анализ обаче е изключително сложен поради огромният брой патентна документация.
Поради тази причина  WIPO създаде e-Tutorial on Using and Exploiting Patent. Информатион.
Неговата цел е да обучи и улесни всеки който използва патентна информация. Е-Tutorial  е разделен в 3 части:
- Patent Basics
- Patent Search and Retrieval, and   
- Patent Analysis.
За повече информация тук.

English version

The ability to analyze patent information is essential for the development of science and technology.
Such analysis, however, is extremely complex because of the huge number of patent documentation.
Therefore WIPO create e-Tutorial on Using and Exploiting Patent Information.
Its purpose is to educate and facilitate anyone using patent information. Е-tutorial is divided into three parts:
- Patent Basics 
- Patent Search and Retrieval, and 
- Patent Analysis.
For more info click here.