понеделник, 3 декември 2012 г.

Германия, Австрия и Малта се присъединиха към TM View - Germany, Austria and Malta joined the TM View

Базите данни за търговски марки на Германия и Австрия вече са част от общата база данни ТМ View считано от 09.11.2012.
Базата данни за марки на Малта е част от ТМ View считано от 28.09.2012.
По този начин общият брой марки, които могат да бъдат търсени чрез ТМ View вече е над 9,1 милиона.

English version

The Germany trademarks databases and the Austria trademarks databases are now part of the TM View database since 09.11.2012.
The Malta trademark database is part of the TM View since 28/09/2012.
Thus, the total number of marks which can be searched by TM View is now over 9.1 million.