понеделник, 2 септември 2013 г.

Промени в патентното законодателство в Хърватска - Changes in the patent law in Croatia

The SPC blog съобщава новината за промени в патентното законодателство на Хърватска.
Промените засягат предоставянето на допълнителна закрила и принудителната лицензия. Цялостно промените са съобразени и със следните регламенти на ЕС: Regulation (EC) No. 469/09 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009; Regulation (EC) No. 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996; Regulation (EC) No. 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006.

English version

The SPC blog has reported about changes in patent law in Croatia.
The changes affect the provision of
supplementary protection and the compulsory license. Overall these changes comply with the following EU regulations: Regulation (EC) No. 469/09 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009; Regulation (EC) No. 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996; Regulation (EC) No. 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006.