сряда, 11 септември 2013 г.

Турция се присъедини към TM View - Turkey joins the TM View

OHIM съобщи за присъединяването на турската база данни за търговски марки към TM View. С това броят на държавите участващи в TM View става 30, а общият брой марки до които базата данни предоставя достъп става 12 милиона ( 1 милион марки се добавят от Турция).

English version

OHIM has announced the accession of Turkey trademark database to TM View. With this the number of countries participating in the TM View becomes 30 and the total number of marks to which the database provides access is 12 million (1 million marks added by Turkey).