вторник, 4 февруари 2014 г.

NORWEGIAN GETAWAY или BREAKAWAY не могат да бъдат марки в Европа - NORWEGIAN GETAWAY or BREAKAWAY cannot be trademarks in Europe

Европейският съд излезе с решение по опит на NCL Corporation Ltd  да регистрира две европейски марки NORWEGIAN GETAWAY and NORWEGIAN BREAKAWAY за клас 39 - организация круизен кораб; круизен кораб услуги; пътуване организации; екскурзии и круизи.
OHIM отказва регистрацията на марките поради описателност за конкретните услуги. GETAWAY и  BREAKAWAY имат смисъл на английски език във връзка с малка почивка, ваканция.
Европейският съд потвърждава това решение.

English version

The European Court has ruled on an attempt of NCL Corporation Ltd to register the two European trademarks, namely  NORWEGIAN GETAWAY and NORWEGIAN BREAKAWAY for Class 39 - Organization cruise ship, cruise ship services, travel organizations, excursions and cruises.
OHIM refused the registration of the both trademarks because of a descriptiveness. GETAWAY and BREAKAWAY make sense in English in connection with a small vacation, holiday.
European Court upheld this decision.