четвъртък, 3 април 2014 г.

Румъния се присъедини към DesignView - Romania joined DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на Румъния към общата база данни за дизайни DesignView.  По този начин приблизително 41 000 румънски дизайна са достъпни чрез базата данни.
Повече информация тук.

English version

OHIM reported for Romania's accession to the common database for designs DesignView. Thus, approximately 41 000 Romanian designs became available through the database.  
More information here.