вторник, 11 ноември 2014 г.

Елетронно подаване на заявки за търговски марки в Гърция - E-filling of trademarks applications in Greece

OHIM съобщава новината за въвеждане на електронно подаване на заявки за търговски марки в Патентното ведомство на Гърция. Това ще улесни значително всички които искат да регистрират национални марки на територията на страната.
Новата система е разработена благодарение на Cooperation Fund на OHIM, чиято цел е да помага на националните патенти ведомства да подобряват услугите си.

English version

OHIM reports that The Trademark Office of Greece implemented a new e-filling system for trademark applications. This will facilitate significantly all applicants who will file trademarks in the country.
The new system has been developed by the support of OHIM's Cooperation Fund which purpose is to help national Patent Offices to improve their services.