вторник, 24 март 2015 г.

Камбожда се присъедини към Мадридския протокол за защита на търговски марки - Cambodia joins the Madrid protocol for trademark registration

WIPO съобщава за присъединяването на Камбоджа към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната считано от 05.06.2015.

English version

WIPO reports about the accession of Cambodia to the Madrid protocol for international trademark registration. The protocol enter into force on 05.06.2015.