сряда, 25 март 2015 г.

Турция се присъедини към DesignView - Turkey joins DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на Турция към общата база данни за дизайни DesignView.  По този начин близо 450 000 турски дизайна се добавят към базата, като общият брой на дизайните до които DesignView предоставя достъп става 4,1 милиона.

English version

OHIM reports about the accession of Turkey to the general design database DesignView. By this way approximately 450 000 Turkish designs were added to the database, which now gives access to more than 4,1 million designs.