петък, 11 декември 2015 г.

Проект на Закон за ратификация на Споразумението относно единния патентен съд

Патентно ведомство на Р.България публикува проект на Закон за ратификация на Споразумението относно единния патентен съд. Предоставя се срок до 20 декември 2015г. за коментари и бележки. Повече информация може да откриете тук.