петък, 29 януари 2016 г.

Такситата в Лондон не могат да бъдат регистрирани, като търговски марки

Съдът във Великобритания излезе с интересно решение по дело The London Taxi Corporation Ltd (t/a The London Taxi Company) v Frazer-Nash Research Ltd & Another. 
Делото касае искане за заличаване регистрацията на следната европейска марка на абсолютни основания - липса на отличителност:

Съдът приема, че марката е неотличителна, тъй като възпроизвежда визията на автомобил широко използван за такси услуги в Англия, по специално в Лондон.
Освен това съдът приема, че тази марка не отговаря на изискванията за регистрация защото се състой от форма, която придава значителна стойност на стоката.
Повече информация може да откриете тук.