сряда, 11 май 2016 г.

Статистика от EUIPO за марки и дизайни

EUIPO публикува статистика за заявените и регистрирани европейски марки и дизайни през месец март 2016. Данните са както следва: