петък, 5 май 2017 г.

Филипините се присъединиха към DesignView

EUIPO съобщава за присъединяването на Филипините към общата база данни за промишлени дизайни DesignView. По този начин се добавят нови 20 000 дизайна към базата данни, като общият брой на достъпни дизайни е над 10 милионна.