понеделник, 15 май 2017 г.

Отличителност на фигуративни марки - решение на Европейския съд

Общият съд на европейския съюз излезе с решение по дело T‑291/16, Anta (China) Co. Ltd срещу EUIPO. Делото касае опит за регистрация на следната фигуративна европейска марка за класове 18, 25, 28.


EUIPO отказва регистрацията на абсолютни основания. Стоките за които е заявена марката са широко разпространени продукти, поради което потребителите не влагат допълнителна доза внимание при тяхната покупка. 
Визията на знакът, макар и не проста геометрична форма, не може да се окачестви, като започняща се и привличаща вниманието. С оглед на това потребителите биха възприели заявената марка по-скоро, като декоративен елемент отколкото, като знак за производствен или търговски произход. В допълнение няма предоставени доказателства за придобита вторична отличителност на знакът.
Съдът потвърждава това решение и отхвърля жалбата.