четвъртък, 4 май 2017 г.

Индия се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Индия към общата база данни за търговски марки TM VIEW. По точи начин в бъдеще ще бъде възможно търсене и на индийски национални марки.
Индийското патентно ведомство е 57 участващо в TMVew, добавейки нови 800 000 марки към базата, която вече предоставя достъп до 43 милиона марки.