сряда, 21 януари 2009 г.

Може ли 90 да бъде марка?


OHIM съобщава новината за отмяна на регистрацията на търговска марка "90" собственост на Nike. Искането за отмяна е основано на факта, че 90 се възприема и като размер на мъжки и женски облекла.
От Nike възразяват с това че освен 90 има и други номера и обозначения, определящи размера на дрехите, като те са различни в различните части на света.
Nike заявяват че марката им е придобила значителна отличителност на пазара, като поткрепят това със следните доказателства:

- копия от множество други марки на Общността с номера, които са регистрирани;
- справка с различните обозначения за размери на облекла по света;
- писмени показания на Директора на Nike Бразилия;
- копия от публикации и реклами съобщаващи за марка "TOTAL 90" на Nike;
- резултати от Google относно марката;

Въпреки горните доказателства Cancellation Division обявява регистрацията за невалидна на основа на Article 7(1)( b) и (c) CTMR във връзка с Article 51(1)(a) CTMR.
По отношение на придобитата отличителност на марката според OHIM тя не се отнася за марка 90, а за TOTAL 90, както личи от предоставените доказателства.
информация на OHIM.