четвъртък, 8 януари 2009 г.

Известните марки извън САЩ са защитими на територията на Ню Йорк дори без регистрацияИнтересно решение на The New York State Court of Appeals относно защитата на известни марки, нямащи регистрация или използване на територията на САЩ и Ню Йорк.
Случаят касае дело заведено пред Federal court in New York от собстненици на ресторант BUKHARA в Ню Делхи, Индия. Индииците претендират че без тяхно разрешение за използване на марката BUKHARA е отворен ресторант със същото наименование в Ню Йорк.
Индийската фирма няма регистрирана марка на територията на САЩ, поради което Federal court in New York решава, че няма нарушаване на права върху търговска марка.
Индииците контрират като се основават на така наречената "famous marks doctrine", която определя закрилата на известни марки на територията на САЩ дори ако те нямат регистрация и не са използвани на територията на страната. Съдът обаче заявява, че федералното право в Ню Йорк не признава тази доктрина, въпреки това съдът се допитва за становище от The New York State Court of Appeals дали тази доктрина е приложима и в законодателството на Ню Йорк.
The New York State Court of Appeals заключава, че действително "famous marks doctrine"не е приложима към федерелното право на град Ню Йорк. Въпреки това известните марки могат да се ползват от защита дори и без регистрация и използване на територията на града, но при наличие на използване на чужда територия. Това се постига благодарение на законодателството за нелоялна конкуренция. Съдът смята, че при някой видове бизнес (услуги с висока мобилност на клиенти) репутацията може да надхвърли границите на една държава. При това положение ако даден безнес има репутация на територията на Ню Йорк от която могат да се получат предимства, то тя е защитима срещу нелоялно търговско използване. Това е така независимо дали бизнеса е местен или чуждестранен. За да се облегне на тази защита всеки ищец трябва да докаже че ответната страна е присвоила съответната марка и на тази основа да докаже че потребителите в Ню Йорк асоциират присвоената марка с марката, която ищеца притежава.
Това решение на The New York State Court of Appeals е важно от гледна точка на създаването на прецедент, с което се отваря вратичка за защита на известни марки извън територията на САЩ, и на нейна територия при липса на действително използване или регистрация.
информация на intellectualpropertylawblog.com