понеделник, 26 януари 2009 г.

Cipriani загуби Cipriani


UK High Court излезе наскоро с решение по делото Cipriani срещу Cipriani.
Историята на това дело е слeдната.
През 1958 година лорд Iveagh и Giuseppe Cipriani ( ресторантьор от Венеция) основали световно известният хотел Cipriani.
През 1967 година Giuseppe Cipriani продава дела си в хотела, като се съгласява да отстъпи изключителното право за използване на името Cipriani на хотела, без да има претенции повече към него. Впоследствие хотел Cipriani става собственост на Orient Express Hotels Ltd, които от своя страна регистрират европейска търговска марка Cipriani през 1996 година.
Въпреки че продава дела си в хотела Giuseppe Cipriani продължава да развива бизнеса си относно ресторантьорството, като създава световно известната верига ресторанти от най-висок клас CIPRIANI, включително и ресторант в Лондон наречен Cipriani London, станал любимо място на политици и известни личности във Великобритания.
Orient Express Hotels Ltd притежаваща хотел от веригата Cipriani и в Лондон завежда дело срещу наследниците на Giuseppe Cipriani и Cipriani Grosvenor Ltd. (настоящи собственици на ресторант Cipriani London) за нарушаване на права върху търговска марка и passing off.
UK High Court излезе с решение по случая, което е в полза на Orient Express Hotels Ltd.
Причините за това са следните.
Orient Express Hotels Ltd. притежава регистрирана марка на Общността Cipriani за необходимите класове, включително и за ресторантьорство.
От своя страна ресторанти Cipriani London се аргументират, че използват наименованието Cipriani на основата на собствено име Cipriani, част от фамилното име Cipriani, наследено от основателят на ресторантите Giuseppe Cipriani. Поради това те смятат, че регистрираната марка Cipriani е невалидна и трябва да се отмени.
Решаването на казуса се основава на три въпроса:

- Може ли използването на името Cipriani и Cipriani London да се счете за използване на търговското име на Cipriani Grosvenor Ltd.?
- Ако отговора на горният въпрос е отрицателен то може ли да се приеме, че използването на Cipriani London е основано на собствените имена на наследниците на Giuseppe Cipriani?
- Ако отговора на първият или вторият въпрос е положетелен то може ли да се приеме, че едно такова използване е в съответствие с добрата търговска практика?


Съдът приема че използването на името Cipriani London не меже да се основе на търговското име на Cipriani Grosvenor Ltd. поради факта, че то не е идентично с него.
Относно възможността използването да се облегне на фамилното име на наследниците то се приема за недопостимо заради факта, че Giuseppe Cipriani е дал изключителните права за използване на името CIPRIANI още през 1967 година. Поради това Orient Express Hotels Ltd. имат основание да регистрират марката и съответно да я използват.
В допълнение съдът определя, че ако иска ресторант Cipriani London да продължи дейността си, то собствениците му трябва да променят името.
Каква ирония фамилия Cipriani реално не може да използва собственото си име в търговската си дейност на територията на Великобритания.
Настоящото решение показва голямата важност на това как и кога трябва да се дават изкючителни права върху едно търговско име, съответно марка. Точната преценка на дългосрочната перспектива е основен момент в този сличай.
информация на yahoo.com