вторник, 15 март 2011 г.

Birth of The Google Art Project - Раждането на The Google Art Project


Google е една от най-динамично развиващите се компании в света. Това развитие тя дължи безспорно и на постоянното си желание за навлизане в все по нови и нови области.
Преди няколко години Google стартира гигантският си проект Google books, компанията придоби и You tube, като има проект за създаването на Google TV.
Сега Google представи своят най-нов проект- The Google Art Project. Той представлява място където ще се съхраняват изображения на различни произведения на художественото изкуство. До момента са качени няколко хиляди, работата продължава.
От гледна точка на интелектуалната собственост е интересно дали и тук ще възникнат правни спорове, както например при проекта Google books. Тепърва предстой да разберем.

English version

Google is one of the fastest growing companies in the world. She attributed it's development to the continued desire to enter into new and new areas.
A few years ago Google launched its Project Google books and later the company acquired You tube. There is a project for a Google TV.
Now Google introduced its latest project-The Google Art Project. It is a place where images
on different works of art will be stored. So far, several thousand have been uploaded, the work continues.
From the intellectual property
perspective it is interesting whether there will legal disputes such as these concerning the project Google books.