вторник, 1 март 2011 г.

WIPO Director spoke about the future of copyright in the world - Директорът на WIPO говори за бъдещето на авторското право по света


Директорът на WIPO г-н Francis Gurry говори за бъдещето на авторското право по време на конференция проведена в the Queensland University of Technology, Австралия.
Според г-н Gurry авторското право трябва да се развива спрямо развитието на настоящите технологии, за да не стане нерелевантно, като теория и практика. Според него централният въпрос е как да се постигне баланс между разпространението на произведенията на разумни цени и новите дигитални предизвикателства.
Повече информация за мнението на директора на WIPO може да откриете тук.

English version

Director of WIPO Mr. Francis Gurry spoke for the future of copyright at a conference held at the Queensland University of Technology, Australia.
According to Mr. Gurry copyright must be developed to meet the development of new technologies otherwise it will become irrelevant on the theory and practice. He said the central issue is how
to maintain a balance between availability of cultural works at affordable prices while assuring a dignified economic existence for creators and performers.
More information about the opinion of the Director of WIPO can be found here.