понеделник, 9 май 2011 г.

A Memorandum for combating counterfeit goods on the Internet - Меморандум за борба с фалшиви стоки в интернет


Marques Class 46 съобщава новината за подписването на Меморандум относно предотвратяването на разпространението на фалшиви продукти в интернет пространството.
Този Меморандум е подписан от различни компании, като Adidas, Nike, Procter & Gamble, Unilever, Amazon, e-Bay и др.
Целта му е да създаде основа за общи действия против разпространението на фалшиви продукти в интернет.
Основните средства за целта са повишаване на информираността за наличието на фалшиви продукти, премахването им от интернет сайтовете, информиране на притежателите на права за наличието на фалшификати и тн.
Срокът на този меморандум е 1 година. След това ще се направи анализ на постигнатите резултати за което ще помогне и Европейската комисия и ще бъде предложено удължаването на срока.
Меморандумът може да бъде открит тук.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported the news of the signing of a Memorandum which refer to preventing the spread of counterfeit products on the web.
This Memorandum was signed by various companies such as Adidas, Nike, Procter & Gamble, Unilever, Amazon, e-Bay and others.
Its purpose is to create a basis for common action against distribution of counterfeit products on the Internet.
The main resources for this purpose are raising awareness of the existence of counterfeit products, removing them from websites, information holders in the presence of counterfeits and so on.
The term of this memorandum is one year. The results will be analyzed with the help and the European Commission and will be offered the extension.
The memorandum can be found here.
More information can be found here.