понеделник, 23 май 2011 г.

A new TM law for Greece - Ново законодателство за търговските марки в Гърция


Гърция ще приеме промени в своето законодателство касаещо търговските марки.
Промените са много, като част от тях са:
- срока за опозиция се намалява на 3 месеца;
- метод за изчисляване на обезщетения основан на хипотетични лицензионни отчисления;
и тн.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Greece will revise its legislation concerning trademarks.
The changes are many, some of them are:
- the period for opposition is reduced to 3 months;
- a method of calculating damages on the basis of hypothetical royalties is introduced
and so on.
More information can be found here.