понеделник, 25 юли 2011 г.

EU provides € 7 billion for innovations - ЕС дава 7 милиарда евро за иновации


Европейската комисия оповести основаването на нов фонд от 7 милиарда евро, който да подкрепи изследователската дейност в Европа с цел генериране на нови и нови иновации.
Според комисар Máire Geoghegan-Quinn този проект на ЕК ще създаде 174 000 нови работни места в краткосрочен план и близо 450 000 в дългосрочен.
Очакванията са че тази инвестиция на ЕС да генерира 80 милиарда евро възръщаемост в следващите 15 години.
От този фонд ще могат да се възползват, както Университети и научни центрове, така и отделни компании и изследователи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission announced the establishment of a new fund of 7 billion EUR to support research in Europe in order to generate more and more innovations.
According to Commissioner Máire Geoghegan-Quinn this EC project will create 174,000 new jobs in the short term and nearly 450,000 in long term.
The expectations are that EU investment will generate € 80 billion returns in the next 15 years.
From this fund will be able to benefit as universities and research centers as well individual companies and researchers.
More information can be found here.