сряда, 26 октомври 2011 г.

Google does not infringe the copyright by using Google images - Google не нарушава авторското право относно финкцията си Google images


The German Federal Supreme Court излезе с решение по дело I ZR 140/10 of 19 October 2011- Vorschaubilder II. Делота касае предоставен достъп от Google до снимки на фотограф, чрез функцията за търсене Google Images, при която след написване на съответната дума излизат всички асоциирани снимки с нея.
Според съда Google не нарушава авторското право върху изображенията, тъй като те са качени от трети лица. Ако тези трети лица са нямали правото да използват изображенията, то авторите могат да имат претенции спрямо тях. Google Images дава достъп до хиляди изображения за които се прилага концепцията за получено разрешение за тяхното качване в интернет.
Google може да носи отговорност ако е знаел за това че изображенията нарушават авторски права и не е предприел нищо за преустановяване на достъпа до тях. Това е в синхрон и с решение на Европейския съд в тази насока.
информация на IP Kat.

English version

The German Federal Supreme Court ruled in Case I ZR 140/10 of 19 October 2011 - Vorschaubilder II. The case concerned the access to photos of the photographer by using the search function Google Images. By this after writing one word, it is shown all images associated with it.
According to the court Google does not infringe the copyright of the images as they are uploaded by third parties. If these third parties are not allowed to use images, the authors
can take legal action against them. Google Images provides access to thousands of images for which it can be applied the concept of "implied consent".
Google may be liable if the company knew about the fact that these images infringe copyright and don't take any actions to stop access to them. This is in line with the European Court's decision in this regard.
information on the IP Kat.