вторник, 29 ноември 2011 г.

Cadbury prevailed against Nestle concerning the battle for the purple color - Cadbury победи Nestle в битката за пурпурния цвят


Cadbury, която е собственост на Kraft постигна важна победа над основния си конкурент Nestle.
През 2008 година Cadbury заявяват във Великобритания цветна марка - Пурпурен цвят, пантон 2685С, клас 30.
Nestle възразяват на тази регистрация, като определят марката за неотличителна.
Според решението на Патентното ведомство марката на Cadbury е придобила отличителност за продуктите шоколадови блокчета и течен шоколад. Марката обаче не касае други видове сладкарски изделия.
Придобитата отличителност е доказана чрез предоставени от Cadbury изследвания, според които при показване на чисти опаковки в пурпурен цвят и задаване на въпроса- Какво е това според вас, огромна част от анкетираните казват Cadbury.
Марката се използва от 1914 година по този начин, което е създала силна асоциативна връзка.
Тази победа е важна победа за Kraft но тя касае само шоколадовите изделия без останалите сладкарски продукти, което дава свободно поле на други пазарни участници да използват подобен цвят за опаковките си.

English version

Cadbury which is owned by Kraft has achieved an important victory over its main competitor Nestle.
In 2008 Cadbury filed an application in the UK for a color trademark - Purple, Pantone 2685S, Class 30.
Nestle argued that registration claiming that this mark is non-distinctive.
According to the decision of the Patent Office the Cadbury brand has become distinctive for chocolate
bars and drinking chocolate. The mark does not concern other types of confectionery.
Acquired distinctiveness is evidenced by Cadbury trough studies which showing that most of the respondents distinguished purple color in connection with Cadbury products.
The brand is used since 1914 by this way which has created a strong associative link.
This victory is an important victory for Kraft but it only applies to chocolate confectionery. This gives free scope to other market participants to use a similar color for
a packaging of different confectionery products.