понеделник, 6 февруари 2012 г.

Hasbro атакува Asus чрез трансформърс - Hasbro attack Asus by it's Transformers


Един класически пример за изключителната важност на предварителните проучвания и анализи при избор на нова марка, която да бъде пусната на пазара.
Наскоро Asus представи своя нов таблет хибрид “Transformer Prime”, които може да комбинира таблет с клавиатура към него.
Hasbro, водещ световен производител на детски играчки, притежава правата върху изключително популярната история на Трансформарите, както и множество марки по цял свят свързани с персонажите. През последните години бяха направени и филми преразказващи историята на роботите.
Поради това Hasbro завежда съдебно дело срещу Asus с обвинението че технологичната компания нарушава нейни права и черпи от имиджа на персонажите.
Резултатът от това дело ще бъде интересен. Факт е че персонажите на Hasbro придобиха сериозна популярност след лансирането им от Холивуд, така че надали би било проблем доказването на общоизвестността на марките притежавани от компанията.
Тъй като персонажите са роботи то и връзката с технологичния продукт на Asus е директна, тоест има база за приемане, че е налице недобросъвестност.

English version

A classic example of the extreme importance of preliminary research and analysis when choosing a new brand which to be launched on the market.
Asus has recently introduced its new
hybrid tablet "Transformer Prime" which combined tablet with a keyboard.
Hasbro, the world's leading manufacturer of toys, owns the very popular story of Transformers and numerous trade marks worldwide related to the characters. In recent years there have been movies which retold the history of famous robots.
Therefore, Hasbro filed a lawsuit against Asus with
the accusation that the tech company violates its rights and try to derive benefits from the characters.
The result of this lawsuit will be interesting. It is fact that the characters of Hasbro have gained significant popularity since their launch in Hollywood, so it wouldn't be a problem proving the reputation of the brands owned by the company.
Because the characters are robots the link with the Asus tech products is direct, that is the basis for its assumption that there is bad faith.