четвъртък, 16 февруари 2012 г.

USPTO - the Trademark Information Network


Американското патентно ведомство въведе в действие the Trademark Information Network на своя сайт.
Чрез тази услуга вие може да гледате видео материали които обясняват основните моменти от дейността на ведомството при регистрацията на търговски марки в страната.

English version

The U.S. Patent Office enter into force the Trademark Information Network on its website.
Through this service you can watch videos that explain the highlights of the activities of the Office in trademark registration in the country.