вторник, 24 април 2012 г.

You Tube загуби съдебно дело в Германия - You Tube lost a lawsuit in Germany

You Tube загуби съдебното дело в Германия започнато от немското сдружението за колективно управление на авторски права GEMA. Сдружението обвиняваше You Tube за неразрешено разпространяване на песни обект на авторско право. 
Според решението на съда в такива случай интернет сайта носи отговорност само ако е получил сигнал за нарушаването на авторските права и не е предприел действия.
В случая обаче съдът съдът счита че след като You Tube е получил сигнал за нарушаването на авторски права не само е трябвало да преустанови това нарушение но и да предприеме технически мерки за недопускане на бъдещо нарушаване на авторските права върху същите произведения. 
Това уточнение е много важно. Обикновенно съдът в редица държави освобождава интернет сайтовете от отговорност при положение, че вземат мерки за прекратяване на нарушението. Но в случая се вменява и контролна функция в бъдещ период, според която сайта не трябва да допуска идентично бъдещо нарушение върху едни и същи произведения, тъй като вече е информиран за тях.
Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

You Tube lost the copyright lawsuit in Germany initiated by the German collecting society GEMA. You Tube was accused for unauthorized distribution of  copyrighted songs. In such cases the court finds websites guilty only in situation when they receive signal for copyright infringement and not acted properly to stop it. 
In this case, the court considers that after You Tube had received a signal for breach of copyright it was not enough only to stop the infringement but also to take technical measures to prevent future infringement of copyright on these works.This clarification is very important. Usually the court in many countries exempt websites from liability provided that they take measures to stop the infringement. But in this case the court obligate the website to control the contents  in the future, and not allow identical future violation on the same works. 
More information can be found here and here.