понеделник, 26 ноември 2012 г.

Битка за гладиаторски сандали в Швеция - A battle for gladiator sandals in Sweden

Vagabond е компания, което произвежда обувки. Компанията има добре развит дизайн отдел.
Един от продуктите на компанията е тип гладиаторски сандал с име “Micro”.
Сандал на Vagabond

През 2010 Vagabond започва съдебно дело срещу конкурентната фирма LT Skor с обвинението, че тя предлага сандал със идентичен дизайн. Това от своя страна нарушава правата върху нерегистрирания дизайн на Общността на Vagabond.
Сандал на  LT Skor

LT Skor контрира, че дизайна “Micro” не е нов и оригинален, тъй като съществува сходен дизайн на обувки предлагани от Miss Sixty.
 Дизайн на Miss Sixty
 
Освен това се твърди, че дизайна “Micro” е обусловен от техническата си функция.
Казусът приключва с извън съдебно споразумение с което LT Skor се съгласяват да платят компенсационно възнаграждение.
Макар да няма съдебно решение по този случай, той все пак показва, че основаването на права върху нерегистриран дизайн може да бъде средство за реална защита.
информация на Class 99.

English version

Vagabond is a company which produces shoes. The company has a well-developed design department.
One of the company's products is a type of gladiator sandal called "Micro".
In 2010 Vagabond started a lawsuit against rival firm LT Skor with the accusation that it offers a sandal with identical design. This in turn infringing the unregistered Community design of the Vagabond.
LT Skor countered that the "Micro"
design  is not new and original as there is a similar design of shoes offered by Miss Sixty.
It is further alleged that the design "Micro" is determined by its technical function.
The case ended with an outside court
agreement that LT Skor agree to pay compensation.
While there is no judgment in this case, it still shows that standing on the unregistered design rights can be a
real tool for protection.
information on Class 99.