четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Защита на софтуер чрез патенти в Европа - Software protection via patents in Europe

IP Kat публикува интересна статия озаглавена "The mess that is the European software patent" с автор Arnoud Engelfriet.
Статията разглежда въпроса за защитата на така наречените софтуерни патенти на територията на Европа през последните 20-30 години.
Статията е изключително добра, тъй като обобщава основната практика по защитата на патентите за софтуер на територията в Европа, която защита по принцип е невъзможна но въпреки това се предоставя при определени ситуации.
Въпросът за патентите за софтуер и съвсем актуална тема имайки предвид и глобалните софтуерни войни между основните IT компании в света, както и сериозното развитие на IT индустрията през последните години.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IP Kat has posted an interesting article titled "The mess that is the European software patent" by Arnoud Engelfriet.
The article considering one very important issue - the protection of so-called software patents in Europe over past 20-30 years.
This article is very good because summarizes the basic practice on this matter in Europe, where generally there is no such a protection but with some exceptions. 
The issue regarding software patents is very relevant taking into account the global software wars between major IT companies in recent years.
The full text of the article can be found here.